Om oss

Exotisk Värld

Exotisk Värld

Om oss och vad vi gör:

Här kan du läsa lite mer om oss och hur vi arbetar dagligen med våra djur. Du hittar även massvis med bra

information som du kan använda dig av själv till dina egna djur. 


Exotisk Värld i Karlshamn är ett tropikhus som ägs och drivs av Kristofer & Johannes Karlsson. Tropikhuset startade 2013 och drevs fram till augusti 2019, därefter stängdes det gamla tropikhuset och resan mot nya mål i våra nya lokaler startade. Under November 2019 - Februari 2020 har vi flyttat till nya lokaler där vårt arbete fortgår mot nya mål.


Det nya tropikhuset beräknas öppna under sommaren 2020 i mindre lokaler, med mer fokus på djurens behov och

natur rikare miljöer som bidrar till en bättre utbildningsverksamhet samt skapar en mysigare och mer naturlig

miljö för dig som besökare. 
Gymnasie & Utbildning:


Djurparker & tropikhus är inte bara offentlig uppvisning av djur, utan fyller idag en viktig roll världen över som utbildare och forskningsinstitutioner samt det dagliga arbetet med bevarandet av utrotningshotade djurarter.


Vår vision är att engagera våra besökare ett livslångt engagemang för djur & natur.


Vårt gymnasieprogram innehåller visning och träning av djur, samt utbildningsvisning tillsammans med

bevarande arbete inom exotiska växter & djurarter. 


Artskydd & Bevarandearbete:


Hur kan vi hjälpa till att rädda jordens djur från utrotning. Samt minska våra ekologiska fotavtryck och bidra till en

mer hållbar utveckling.


Denna kurs inriktar sig på ett tankeväckande och intressant ide förändrande sett om klimatförändringarna och dess följder blir för både människa, djur och natur.


I kursen ingår följande steg:


  • Hotade djurarter
  • Illegal handel med djur och djurdelar
  • Bevarandeprojekt
  • Avelsprogram
  • Tropikhus och djurparkernas roll i samhället
  • CITES


Kursen avslutas med ett besök hos några av våra hotade djurarter i tropikhuset.


CITES:


Vi erbjuder utbildning inom CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Dessa kurser håller vi två gånger per år, för både privatpersoner, zoohandlare, myndigheter, mm. 


Foderberikning:


Här får du lära dig vad foderberikning är, olika exempel på hur du gör den och vilken påverkan den har

på djuret. Foderberikning – grundar sig på kunskapen om djurs behov av att få utlopp för sina naturliga

beteenden, oftast tar man stor hänsyn till artspecifika beteenden & även individskillnader. Då djuren

sällan behöver fånga sin egna föda, överlista sina bytesdjur eller ta sig igenom svårare terräng så behöver

vi på olika sett skapa situationer samt miljöer som berikar djurens vardag som både ger fysisk och mental

stimulans.


Det är vi som ser till om det är lätta eller mer avancerade foderberikningar. En foderberikning kan vara en

förändring i hemmiljön, ex byta plats på matskålen eller en annan form av skål eller på ett mer avancerat sätt, gömma maten i en behållare som djuret själv får öppna. Att få sin mat serverad i samma form, smak och på

samma sätt dagligen kan kännas mindre kul och ger väldigt lite stimulans.


Vadför är foderberikning viktig?: 


Foderberikning handlar även om kognitivt beteende (minne, inlärning, problemlösning, språk och tänkande)

men även om djurens naturliga beteende, söka föda. Djuren i vilttillstånd arbetar naturligt för att komma åt

födan, det kan vara allt från att promenera flera kilometer, ta sig högst upp i trädtoppen eller lyckas knäcka den

där nöten. Genom att gömma maten i olika behållare eller rent av ge hel mat (beroende på arter) så används hjärnan och resterande av kroppen, tassar/händer/fötter, mun, ögon, svans till viss del doft sinnet. Att hålla djuret/djuren aktiverade är väldigt viktigt för att undvika stereotypiska beteenden, stressätning och även depression.

 

Använder man samma sorts berikning flera gånger och djuret har löst det så kräver nästa gång inte så mycket

tänkande, då det går fort att komma åt födan när man kommer ihåg hur man gör (minne). Men när man

använder nya föremål så behöver djuret fundera, testa sig fram, är det en liknande berikning som tidigare

fast svårare så kan det hända att den funderar på hur den gjorde sist när den lyckades, testar det (men det

funkar ej) då fortsätter djuret tills den kommer åt födan (minne+ tänkande/problemlösning)


Berikning:


Berikning – grundar sig på kunskapen om djurs behov av att få utlopp för sina naturliga beteenden, oftast

tar man stor hänsyn till artspecifika beteenden & även individskillnader. Då djuren sällan behöver fånga

sin egna föda, överlista sina bytesdjur eller ta sig igenom svårare terräng så behöver vi på olika sett skapa

situationer samt miljöer som berikar djurens vardag som både ger fysisk och mental stimulans.


Det är vi om ser till om det är lätta eller mer avancerade berikningar. En enkel berikning kan vara en förändring

i buren, ex sätta in en ny gren, sten eller en leksak. En berikning är oftast ny, ett nytt ting. Det kan i princip vara

vad som helst, allt från små saker till en ny artfrände, nytt hägn osv. man ska dock tänka på att vissa individer

kan ha väldigt svårt för nya saker.


Träning:


Träning – Att träna sitt djur till olika saker underlättar ofta ens arbete och djurets välmående samt ger både fysisk

och psykisk stimulans. Genom träning kan man få bort dåligt beteende, minska stress samt underlätta olika typer

av arbete som t.ex aggressivitet, stereotypiska beteenden, stress, veterinärbesök / transport.


Det finns ett väldigt brett utbud när det kommer till träning, det är du själv och individen som bestämmer hur

långt ni ska gå. Olika sätt att träna på och använda sig av operativ betingning som består av - Positiv förstärkning

(Syftar på att öka ett beteende i frekvens, duration eller styrka genom att något tillförs, allt som får beteendet att

öka räkna som belöning) Negativ förstärkning (Missuppfattas ofta som bestraffning men handlar om att förstärka beteende genom att ta bort ett stimuli, t.ex en irriterande ton.


Behöver inte vara något obehagligt utan återigen utifrån om avlägsnandet påverkar beteendet i den avsedda

riktningen)  Positivt straff (Något som gör att beteendet minskar i frekvens, duration eller styrka på grund av en konsekvens, ett straff) , Negativt straff (När ett beteende försvagas som följd av att något tas bort från den som

utför beteendet) samt Utsläckning (När en förstärkande konsekvens som tidigare kommit efter beteendet nu

uteblir och gör att beteendet efter ett tag slutar komma) Klassisk betingning (En typ av associativ inlärning, där

en organism lär sig att koppla ihop ett stimulus med ett annat)Exotisk Värld

Exotisk Värld

Strömmavägen 28

374 32 Karlshamn

Exotisk Värld © All Rights Reserved.