Tropikariet

Våra tre värdegrunder på Blekinge Exotiska Värld Ekonomiskaförening

Utbuldning & Undervisning

 

 

Bevarandearbete

 

 

Dokumentring/ Studering av djurens naturliga behov & miljöer

 

 

Bevarandeprojekt

 

Den biologiska mångfalden är hotad, det ökade antalet människor och vårt nya levnadssätt påverkar vår natur och därmed djuren som lever i den. En anledning till att många arter är hotade är just att deras levnadsmiljöer har förändrats av människan. I vår förening är våra bevarandeprojekt ryggraden i vårt viktiga arbete.

 

Styrelsens & stiftelsens två viktigaste fokusområden är

 

•Att bidra till räddningsarbetet av utrotningshotade djurarter/raser genom avel och naturvård samt utsättning av djur i deras naturliga miljöer när så är möjligt.

 

•Att bedriva forskning och undersökning av på anläggningen förekommande djurarter/raser och därigenom bidra till mer kunskap om dessa för att öka arternas överlevnadsmöjligheter.

 

Vi arbetar aktivt med flera populationsförstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen. Men för att det ska vara möjligt krävs det att miljöerna där de lever är rätt. Därför arbetar vi också med att förbättra miljöerna där arterna lever.

Vi deltar i projekt både i Sverige och utomlands, vi driver också forskning på hemmaplan för att lyckas med vår avel.

 

 

Vill du veta mer och vara med och stödja oss i kampen för djuren??

 

Bankgiro: / Swish:

855-1541 123 147 16 97

 

 

Kontakta oss för mer information.

 

Blekinge

Exotiska Värld

 

Strömmavägen 28

374 32 Karlshamn

(Sverige)

Kontakt & Media

Telefon: +46 (0)10 516 38 38

E-Post: info@exotiskvarld.se

Facebook: Besök vår Facebook

Instagram: Besök vår Instagram

Öppetider

 

  • Måndag - Onsdag: Stängt
  • Torsdag - Fredag 11:00 - 17:00
  • Lördag - Söndag: 11:00 - 17:00

Entré & Priser

 

  • Barn 3-18 år: 75Kr
  • Student & Senior >65 år: 85kr
  • Vuxen 18-65 år: 95Kr

Blekinge Exotiska Värld Ek. För © Copyright. All Rights Reserved.