Tropikariet

Våra tre värdegrunder på Blekinge Exotiska Värld Ekonomiskaförening

Utbuldning & UndervisningBevarandearbeteDokumentring/ Studering av djurens naturliga behov & miljöerBevarandeprojekt


Den biologiska mångfalden är hotad, det ökade antalet människor och vårt nya levnadssätt påverkar vår natur och därmed djuren som lever i den. En anledning till att många arter är hotade är just att deras levnadsmiljöer har förändrats av människan. I vår förening är våra bevarandeprojekt ryggraden i vårt viktiga arbete.


Styrelsens & stiftelsens två viktigaste fokusområden är


•Att bidra till räddningsarbetet av utrotningshotade djurarter/raser genom avel och naturvård samt utsättning av djur i deras naturliga miljöer när så är möjligt.


•Att bedriva forskning och undersökning av på anläggningen förekommande djurarter/raser och därigenom bidra till mer   kunskap om dessa för att öka arternas överlevnadsmöjligheter.


Vi arbetar aktivt med flera populationsförstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen. Men för att det ska vara möjligt krävs det att miljöerna där de lever är rätt. Därför arbetar vi också med att förbättra miljöerna där arterna lever.

Vi deltar i projekt både i Sverige och utomlands, vi driver också forskning på hemmaplan för att lyckas med vår avel.Vill du veta mer och vara med och stödja oss i kampen för djuren??


Bankgiro:        /        Swish:

855-1541                 123 147 16 97Kontakta oss för mer information.


Blekinge

Exotiska Värld


Strömmavägen 28

374 32 Karlshamn

(Sverige)

Kontakt & Media

Telefon: +46 (0)70 82 62 085

E-Post: info@exotiskvarld.se

Facebook: Besök vår Facebook

Instagram: Besök vår Instagram

Entré & Priser


  • Barn 3-18 år: 75Kr
  • Student & Senior >65 år: 85kr
  • Vuxen 18-65 år: 95Kr

Blekinge Exotiska Värld Ek. För © Copyright. All Rights Reserved.