Bevarandearbete

Äventyret

Börjar hos oss

Bevarandeprojekt

 

Den biologiska mångfalden är hotad, det ökade antalet människor och vårt nya levnadssätt påverkar vår natur och därmed djuren som

lever i den. En anledning till att många arter är hotade är just att deras levnadsmiljöer har förändrats av människan. I vår förening är våra

bevarandeprojekt ryggraden i vårt viktiga arbete.

 

Styrelsens & stiftelsens två viktigaste fokusområden är:

 

•Att bidra till räddningsarbetet av utrotningshotade djurarter/raser genom avel och naturvård samt utsättning av djur i deras

naturliga miljöer när så är möjligt.

 

•Att bedriva forskning och undersökning av på anläggningen förekommande djurarter/raser och därigenom bidra till mer kunskap om dessa för att öka arternas överlevnadsmöjligheter.

 

Vi arbetar aktivt med flera populationsförstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen. Men för att det ska vara möjligt krävs det att

miljöerna där de lever är rätt. Därför arbetar vi också med att förbättra miljöerna där arterna lever.Vi deltar i projekt både i Sverige och utomlands,

vi driver också forskning på hemmaplan för att lyckas med vår avel.

 

 

 

Vill du veta mer och vara med och stödja oss i kampen för djuren??

 

Bankgiro: / Swish:

855-1541 123 147 16 97

 

Kontakta oss!

 

Adress:

 

Strömmavägen 28

374 32 Karlshamn

 

E-Post: info@exotiskvarld.se

Telefon: (+46) 010-516 38 38

© Copyright. All Rights Reserved.

Bankgiro: / Swish:

855-1541 123 147 16 97

 

Organisationsnummer:

769624-1475

 

Sidan senast uppdaterad:

2017-12-16