Bevarande

BLEKINGE´S EXOTISKA

VÄRLD

BLEKINGE TROPISKA FÖRENING

Bevarandeprojekt 2019/2020Den biologiska mångfalden är hotad, det ökade antalet människor och vårt nya levnadssätt påverkar vår natur och därmed djuren

som lever i den. En anledning till att många arter är hotade är just att deras levnadsmiljöer har förändrats av människan. I vår förening

är våra bevarandeprojekt ryggraden i vårt viktiga arbete.


Styrelsens & stiftelsens två viktigaste fokusområden är


•Att bidra till räddningsarbetet av utrotningshotade djurarter/raser genom avel och naturvård samt utsättning av djur i deras

  naturliga miljöer när så är möjligt.


•Att bedriva forskning och undersökning av på anläggningen förekommande djurarter/raser och därigenom bidra till mer   

  kunskap om dessa för att öka arternas överlevnadsmöjligheter.


Vi arbetar aktivt med flera populationsförstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen. Men för att det ska vara möjligt

krävs det att miljöerna där de lever är rätt. Därför arbetar vi också med att förbättra miljöerna där arterna lever.

Vi deltar i projekt både i Sverige och utomlands, vi driver också forskning på hemmaplan för att lyckas med vår avel.Vill du veta mer och vara med och stödja oss i kampen för djuren??


Bankgiro:        /        Swish:

855-1541                 123 147 16 97Kontakta oss för mer information.


Pannkakssköldpadda - Malacochersus tornieri

 

Pannkakssköldpadda är en sköldpadda i familjen landsköldpaddor

som förekommer i Tanzania och Kenya i östra Afrika och som kännetecknas av en mycket platt ryggsköld. Ett annat namn är torniersköldpadda.


Pannkakssköldpaddan når en storlek på omkring 14 till 17 centimeter

och är gulbrunaktig

Spenglers bladsköldpadda - geoemyda spengleri

 

Spenglers bladsköldpadda är en sköldpaddsart som beskrevs av

Samuel Gottlieb Gmelin 1789. Arten ingår i släktet Geoemyda och

familjen Geoemydidae. IUCN kategoriserar arten globalt som

starkt hotad. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Ringsvanslemur -            Lemur catta

 

Trots att lemurer är nyfikna och snälla mot människor så är de inga husdjur. Ändå har människor fångat dem och sålt dem både för sällskap och för att äta köttet. Det har gjort att det inte finns särskilt många vilda lemurer kvar. 


Därför är det viktigt att djurparker finns, där vi tillsammans kan avla fram lemurer i säkerhet och placera tillbaka dem i det vilda igen.

Hitta till oss

Strömmavägen 28

374 32 Karlshamn

Sweden

Blekinge Tropiska Förening Copyright © All Rights Reserved